Renovatie van een gebouw of pand is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of vervangende nieuwbouw. Wij kunnen voor u in een vroeg stadium de bouwkostenraming opstellen, maar uiteraard ook de begroting opstellen en/of reviewen.