Een bezoningsstudie oftewel schaduwonderzoek geeft inzicht in de schaduweffecten van een (bouw)-object op de directe omgeving. Dat kan een bestaand gebouw of een nog te realiseren bouwplan zijn. Daarnaast kan het ook om andere objecten gaan. Het bezonningsonderzoek visualiseert en berekent de veranderende situatie. 

Wij kunnen een bezonningsonderzoek doen naar aanleiding van onderstaande normen:

  • De ‘lichte’ TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam.
  • De ‘strenge’ TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari – 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.
  • De Haagse norm: is een aanvulling op de ‘lichte’ norm van TNO. In afwijking van de lichte TNO-norm is in de Haagse
    norm de bezonning van gevels maatgevend, onafhankelijk van de plaats van de ramen.

Ons onderzoek bevat vaak drie hoofdlijnen. Een eerste onderzoek naar de bestaande situatie. Waarbij de huidige bebouwing wordt onderzocht op schaduwwerking op de omgeving. Tweede onderzochte punt is veelal de mogelijke maximale bebouwing wat het (nieuwe) bestemmingsplan toelaat. Als laatste wordt uiteraard het nieuwe plan onderzocht op de schaduwwerking op de omgeving.

Het onderzoek geeft een visuele uitwerking van de schaduwwerking op de onderzochte tijdstippen en verschillende data. Deze worden in een tabelvorm samengevat, zodat de beoordeling in één oogopslag kan worden gedaan.

 

Bezonning huidig ontwerp 21 januari 12:00 uur
Bezonning nieuw bestemmingsplan 21 januari 12:00 uur
Bezonning nieuw ontwerp 21 januari 12:00 uur
Uitwerking schaduwwerking op omliggende gebouwen, in tabelvorm