Hierbij beoordelen wij begrotingen en/of kostenramingen op compleetheid en of de prijzen die gehanteerd zijn in de begroting marktconform zijn. Wij reviewen of de gehanteerde hoeveelheden overeenkomen met de stukken. De begroting wordt gecontroleerd op gehanteerde opslagpercentages. Tevens worden uitvoeringsmethodieken beoordeeld en wordt bekeken of deze nog eenvoudiger en/of voordeliger uit te voeren zijn.

  • Compleetheid
  • Marktconforme prijzen
  • Hoeveelheden
  • Opslagpercentages
  • Uitvoeringsmethodieken