Wat is een MPG berekening (MilieuPrestatie Gebouwen)?

Een berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft aan wat de opgetelde milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Deze berekening is benodigd bij een omgevingsvergunning voor kantoorpanden groter dan 100m² en bij nieuwbouw woningen. De MPG berekening wordt gemaakt aan de hand van de hoeveelheid materialen die worden gebruikt en het materiaalgebruik. Aan deze score wordt grenswaarde gesteld, de MPG-score, hoe lager deze score hoe beter. Het verminderen van materiaal, of het toepassen van duurzamere materialen verbeteren deze score.

Wat dient u aan ons aan te leveren voor de MPG berekening?

Voor het opstellen van een MPG berekening hebben we onderstaande gegevens benodigd. Mocht u deze nog niet in bezit hebben, dan kunnen wij dit ook verzorgen:

Mocht de MPG berekening niet binnen de grenswaardes uitkomen, dan zorgen wij dat u een kort advies krijgt, hoe we het ontwerp toch aan de minimale eisen laten voldoen.

Hoe ziet een MPG berekening eruit?

Een MPG-berekening wordt verdeeld in MPG-Kengetallen. De resultaten worden zichtbaar per hoofdelement:
1) het effect in de productiefase,
2) constructiefase,
3) de gebruiksfase,
4) de afdankfase
5) buiten gebouwlevensloop

De berekening wordt gemaakt aan de hand van de productendatabase van de nationale milieudatabase. De score wordt bij elkaar opgeteld en uitgedrukt in € per m²BVO*jaar.