Begeleiding initiatief fase

Tijdens de initiatief fase kunnen wij voor u schetsmatige plannen maken. Wij kunnen in een vroeg stadium het budget bepalen voor de bouw en totale investering van het plan. Tevens kunnen wij de haalbaarheid toetsen aan de hand van de opbrengsten.

Begeleiding ontwerp fase

Wij kunnen tijdens de ontwerpfase controleren of een ontwerp binnen budget gerealiseerd kan worden. Verder kunnen wij sturen op het ontwerp, zodat deze hogere opbrengsten krijgt en/of lagere kosten. Wij kunnen in een vroeg stadium ontwerpaspecten meegeven voor het ontwerpteam, zodat de specifieke budgetten die zijn gereserveerd voor de diverse bouwdelen ook worden behaald. Dit zorgt ervoor dat de architect kan ontwerpen met bepaalde verhoudingen tussen gevel en vloeroppervlakte, tussen de verhouding binnenwanden of bijvoorbeeld de hoeveelheid dakoppervlakte versus vloeroppervlakten.

Begeleiding aanbesteding

Het beoordelen van meerdere inschrijvingen door hun begroting op overeenkomsten en verschillen te vergelijken, waardoor u overzichtelijk de goede keuze maakt voor de aannemer. Tevens kunnen wij de vergelijking maken met de gestelde budgetten en helpen met eventuele bezuinigingsvoorstellen of opbrengstverhogingen. Uiteraard kunnen wij ook de begroting reviewen op compleetheid en of de begroting marktconform is.

Begeleiding realisatie

Tijdens de realisatiefase kunnen wij zorgdragen voor de kwaliteitswaarborging van de bouw. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat de gestelde budgetten niet overschreden worden en eventuele bezuinigingsvoorstellen doen. Hierbij kunnen wij de verzoek tot wijzigingen (VTW’s) opstellen en invullen. De meer- en minderwerklijsten kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen.

Begeleiding tijdens gebruik

De gebruiksfase kunnen wij voor u eventuele (kleine) verbouwingen budgetteren en zorgdragen voor een goede uitwerking van de stukken. Ook kunnen wij voor u een plan maken voor een betere gebruik van het bestaande gebouw en eventuele gebruikskosten in kaart brengen en trachten deze met investeringen te verlagen, zodat u op langere termijn minder kosten maakt.