NEN 2580 Meetrapport

Een NEN 2580 meting geeft u inzicht in de vloeroppervlakte en inhoud van een gebouw of ruimte. Indien u voorafgaand aan een koop- of huurtransactie een NEN 2580 meetrapport laat opstellen, voorkomt dat discussies achteraf en bespaart u tijd en kosten.

Wij hanteren twee soorten meetcertificaten. Dit is een meetcertificaat A, welke op locatie wordt ingemeten en/of gecontroleerd. Of een meetrapport B, welke vanaf tekening wordt gemeten.

Elk soort oppervlak vraagt om een andere meetwijze. Om het verschil in oppervlakten duidelijk te maken staan hieronder een aantal omschrijvingen van het soort oppervlak.

  • Bruto vloeroppervlak (BVO)

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen.

  • Gebruiksoppervlak woning (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

  • Overige Inpandige ruimte woning (OI)

De overige inpandige ruimte woning is een ruimte(n) die bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder. Of er sprake is van een bergzolder. Dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een niet vaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan één vierkante meter).

  • Verhuurbaar vloeroppervlak kantoor of bedrijfsruimte (VVO)

De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de betreffende ruimte of groep van ruimten onthullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.

Op een NEN 2580 meetcertificaat staan de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) vermeld. In de bijbehorende meetstaat staan de diverse oppervlakten uitgesplitst naar gebouw, verdieping en/of bouwdeel.


Voorbeeld NEN 2580 rapport woning: