Door onze ervaring op diverse niveaus in de bouw zijn wij zeer deskundig op bouwtechnisch én op kostentechnisch gebied. We hebben brede kennis van de meest economische constructiemethoden, detaillering, materiaalkeuzes en financieel interessante maar kwalitatief gelijkwaardige oplossingen. Daarom kunnen wij u goed ondersteunen bij bouwkundige zaken. Als onafhankelijk adviseur denken wij verder dan de voor de hand liggende oplossingen.