Bij de oplevering van nieuwbouw woningen moet er altijd een geldig energielabel worden overhandigd. Voor nieuwbouw woningen wordt de energieprestatie met een BENG-berekening (bijna energie neutraal gebouw) bepaald volgens de NTA8800. Deze BENG-berekening is verplicht bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw gebouwen en vervangt daarmee de EPC berekening.

Vergunningsaanvraag (BENG-berekening, voorlopig energielabel)

Voor de omgevingsvergunning van een nieuwbouw project is een BENG-berekening noodzakelijk. In deze berekening wordt vastgelegd hoe uw project wordt gebouwd, zoals Rc-waarde van vloeren, gevels en daken, maar ook bijvoorbeeld welke installaties worden toegepast. Wij zorgen ervoor dat uw project binnen de eisen wordt aangevraagd. Bij de BENG-berekening krijgt u een uitgebreide rapportage en een voorlopig energielabel die geldig is tot oplevering van het gebouw.

Oplevering (Definitief energielabel)

Bij de oplevering van een nieuwbouw project is een definitief energielabel een vereiste. Hierbij wordt vastgesteld hoe het project is gebouwd en wordt vastgesteld welke Rc-waarde de vloeren, gevels en daken daadwerkelijk hebben. Ook wordt alle informatie geverifieerd op locatie. Hierbij worden de installaties en overige kenmerken van het gebouw vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt om het definitieve energielabel te maken.


BENG-normen

De BENG-normen worden aan de hand van 4 parameters gecontroleerd of het project aan de normen voldoet.

  • BENG 1: energiebehoefte-indicator in kWh/m²
  • BENG 2: primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² (max. 30 kWh/m²)
  • BENG 3: aandeel hernieuwbare energie in % (min. 50%)
  • TO-juli: opwarming van woning in zomermaanden (max. 1,2)

Voordelen energielabel via Ridoh

  • Een gecertificeerd en gediplomeerd EP-adviseur, die de huidige energieprestatie van uw woning of project vaststelt;
  • Scherpste tarieven van Noord-Holland;
  • Gedetailleerd energieprestatierapport;
  • Actieve inspanning om uw project voordelig binnen de BENG-normen te laten vallen;
  • Registratie van het energielabel in het landelijk gegevensbestand.

Tarieven energielabel nieuwbouw

Onze prijs voor het bepalen van de BENG-berekening is afhankelijk van de grootte van het project. Neem voor de prijs contact met ons op, zodat wij u een passende aanbieding kunnen maken.