Het opstellen van een betrouwbare bouwkostenraming in een elk fase van een project. Dit doen wij aan de hand van zowel kengetallen uit eerdere gecalculeerde projecten alsmede de ervaringen die we hebben opgedaan met uitgevoerde projecten.

  • NL-sfb methodiek
  • Kengetallen
  • Marktconform
  • SO-kostenraming
  • VO-kostenraming
  • SSK-raming