Ridoh calculeert voor u op elk niveau, zowel bij eenvoudig als complexe projecten. Wij geven u financiële houvast en inzicht in de bouwkosten zodat u in alle fasen van het bouwproces de regie in eigen handen heeft.

Aan de hand van een begroting of kostenraming kunnen wij u optimaal adviseren en kunnen wij de bouwkosten van uw bouwproject nauwkeurig in beeld brengen. Wij doen dit op basis van de door ons bepaalde hoeveelheden, uur normen, tarieven, inzet materieel en prijzen van onderaannemers.

Ons team van Bouwkostendeskundigen zorgt in elke fase van het bouwproces voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding van een project.

 

Onze diensten:

 
Kostenramingen

Het opstellen van een betrouwbare bouwkostenramingen in een vroeg stadium van een project. Dit doen wij aan de hand van kengetallen die wij hebben bepaald aan de hand van eerdere gecalculeerde projecten.

 
Begrotingen, directe bouwplaats kosten (DBK)

Het maken van een nauwkeurige directe bouwkostenbegroting op basis van door ons bepaalde hoeveelheden, uurnormen, inzet materieel, tarieven en prijzen van onderaannemers.

 
Algemene bouwplaatskosten begrotingen (ABK)

Wij kunnen u helpen met het bepalen van de algemene bouwplaatskosten (ABK), aan de hand van een schets van de indeling van het bouwterrein en een stafschema.

 
Kostenmanagement

Ons doel van het kostenmanagement is om de kostenontwikkeling van uw bouwproject in alle fasen van de bouw nauwkeurig te begeleiden en om het project te realiseren binnen het vastgestelde budget.

 
Review begrotingen / kostenramingen

Wij kunnen een begroting of kostenraming controleren op compleetheid, marktconforme prijzen, hoeveelheden, opslagpercentages en uitvoeringsmethodieken.

 
Exploitatiekosten

Het opstellen van een meerjaren onderhoudsraming, waarin de kosten van de bouw-, exploitatie- en onderhoudskosten gedurende de levenscyclus van het project zijn weergegeven.

 
Risk management

Het in kaart brengen van kansen en risico’s van een project in alle fases van de bouw, waarbij de mogelijke consequenties worden beoordeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in planningstechnische, uitvoeringstechnische en financieel technische gevolgen.

 
Value engineering

Een systematische aanpak volgen om de commerciële of functionele waarde van een (bouw)project te verbeteren zonder concessies te doen aan kwaliteit of ontwerp.