Hoe duurzamer uw gebouw, des te lager zijn uw exploitatiekosten. Met onze meerjaren kostenraming bent u in staat een juiste financiële beslissing te nemen in het perspectief van de gehele levensduur van uw vastgoed. Wij berekenen de exploitatiekosten aan de hand van:

  • Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) – Een rapport waarin de kosten van de bouw-, exploitatie- en onderhoudskosten gedurende de levenscyclus van het project zijn weergegeven.
  • Lifecycle costs berekeningen  (LCC) – LCC zorgt ervoor dat er nauwkeurig wordt gestuurd op het beschikbare budget voor de investeringskosten. Het geeft u inzicht in de investerings- en exploitatiekosten van uw vastgoed.