Contractmanagement draait om het duidelijk vastleggen en managen van gemaakte afspraken in bouwcontracten. In de afgelopen jaren zijn de contracten complexer geworden. Voor een vloeiend lopend proces is contractmanagement van essentieel belang. Wij houden ons bezig met:

  • De toezicht op de rechten en plichten van alle betrokken partijen;
  • Het voorkomen van onduidelijkheid en kwaliteitsproblemen;
  • Het vastleggen van veranderingen tijdens de contractperiode;
  • Het vroegtijdig analyseren van risico’s en mogelijke kansen;
  • Het duidelijk in kaart brengen bij wie de (financiële) verantwoordelijkheid ligt.