In een zichtlijnenstudie wordt inzichtelijk gemaakt hoe een nieuwbouwplan zich verhoudt in de bestaande situatie. Tevens kan worden onderzocht hoe het zicht is, indien de maximaal te bouwen volume wordt gebouwd in het huidige en nieuwe bestemmingsplan.

Het verschil met alleen impressies is dat ook ongunstigere zichtlijnen objectief worden beschouwd. 

Overzicht van zichtlijnen views, deels opgegeven door bewoners van omliggende bebouwing

Bestaande view in vogelvlucht

View met maximaal te bouwen volume volgens bestemmingsplan

View met nieuw bebouwingsplan