Ons doel van het kostenmanagement is om de kostenontwikkeling van uw bouwproject in alle fasen van de bouw nauwkeurig te begeleiden en om het project te realiseren binnen het vastgestelde budget. Kostenmanagement is essentieel om uw project succesvol te laten slagen.

Met ons kostenmanagement heeft u helder inzicht in de directe en indirecte kosten van uw project. Mogelijke consequenties benaderen wij probabilistisch voor u, zodat u een goede afweging kunt maken in de mogelijke overschrijdingen en kostenbesparingen. Wij zijn onafhankelijk en kunnen al in een vroeg stadium een nauwkeurig en betrouwbaar beeld van de kosten geven. Ridoh heeft de benodigde kennis, jarenlange ervaring en een systematische aanpak. Wij zijn actief aanwezig met het begeleiden, ondersteunen en realiseren van uw project.

  • Kosten uitvoeringsfase
  • Beheersen kosten
  • Bewaking budgetten
  • Kosten in tijd

Risicobeheersing kosten

Het in kaart brengen van kansen en risico’s van een project in alle fases van de bouw, waarbij de mogelijke consequenties worden beoordeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in planningstechnische, uitvoeringstechnische en financieeltechnische risico’s en/of kansen.

  • @risk
  • Montecarlo
  • Probabilistische kostenraming

Value engineering

Een systematische aanpak volgen om de commerciële of functionele waarde van een (bouw)project te verbeteren zonder concessies te doen aan kwaliteit of ontwerp.