Bouwkostenraming

Het opstellen van een betrouwbare bouwkostenraming op basis van huidige bouwkostenkengetallen in een vroeg stadium van een project, conform marktconforme cijfers.