• info@ridoh.nl
  • 072 - 2029193

Bouwkundig advies

We hebben brede kennis over de meest economische constructiemethoden, over detailleringen, materiaalkeuzes en goedkopere maar kwalitatief gelijkwaardige oplossingen. Daarom kunnen wij u goed ondersteunen bij bouwkundige zaken.

Lees meer

Review / Second opinion

Beoordeling van afgegeven begrotingen of kostenramingen op compleetheid, of de prijzen die gehanteerd zijn in de begroting markt conform zijn.

Lees meer

Calculaties

Het maken van een nauwkeurige directe bouwkosten begroting op basis van door ons bepaalde hoeveelheden, uur normen, inzet materieel, tarieven en prijzen van onderaannemers.

Lees meer

Bouwkostenraming

Het opstellen van een betrouwbare bouwkostenraming op basis van huidige bouwkostenkengetallen in een vroeg stadium van een project, conform marktconforme cijfers.

Lees meer