• info@ridoh.nl
  • 072 - 2029193

Integrale PPS Projecten (DBFMO)

Publiek-private samenwerking (PPS) kent veel vormen en wordt integraal geregeld. Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde variant. Het gaat daarbij vaak om grote infrastructurele projecten in grond, weg- en waterbouw met een lange contractperiode, maar ook ziekenhuizen, rechtbanken en overige publiek-private sectoren maken gebruik van deze vorm van contracten. Door efficiënt te ontwerpen en innovatieve kwaliteit toe te voegen, kan er er op langere termijn op onderhoud bespaard worden. Wij kunnen u helpen met: